Iglicasti lezaji sa obradjenim prestenovima i unutarnjim prstenom

Showing all 12 results

Iglicasti lezaji

NKIS 17 – 17x37x20

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 20 – 20x42x20

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 25 – 25x47x22

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 30 – 30x52x22

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 35 – 35x58x22

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 40 – 40x65x22

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 45 – 45x72x22

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 50 – 50x80x28

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 55 – 55x85x28

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 60 – 60x90x28

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 65 – 65x95x28

Registruj se da vidiš cijenu

Iglicasti lezaji

NKIS 70 – 70x100x28

Registruj se da vidiš cijenu